Click for the English page
 • Çevre Dostu
  Yenilenebilir Enerji

 • Hazır, Güvenilir
  Meteorolojik Koşullardan Bağımsız Enerji

Hez Enerji

Hez Enerji; Aydın ve Denizli illerinde Büyük Menderes Grabeni üzerinde 4 adet 22581,54 hektar, Manisa ili Alaşehir ilçesinde Gediz Grabeni üzerinde 1 adet 2478,7 hektar, Bilecik’te 1 adet 4962,81 hektar ve Niğde’de 3 adet 12410,95 hektar büyüklüğüne sahip toplam 9 adet ve 42434 hektarlık jeotermal ruhsat sahasında yatırım yapan bir enerji şirketidir.

Büyük Menderes Grabeni’nde Germencik bölgesinde bulunan sahalarımızda arama faaliyetlerine yönelik bilimsel çalışmalar tamamlanmış ve ruhsatlar işletmeye çevrilmiştir. Germencik jeotermal alanında üretim ve enjeksiyon sondajları yapılmakta olup, ilk etapta 24 MWe santral kurulumu için ön lisans alınmıştır.

Jeotermal ruhsatlarımızın toplam enerji kapasitesi bilimsel verilere göre yapılan hesaplamalarla 400 MWe civarında tespit edilmiştir. HEZ Enerji 2016 yılı içerisinde faaliyetine başlamış ve halen santral kurulumu amacıyla işletme faaliyetlerine yönelik üretim kuyularına aralıksız devam etmektedir. Diğer sahalarımızda bilimsel çalışmalarımız sürmektedir.

harita

Haritanın daha büyük halini indirmek için lütfen tıklayın. • 2022 Planımız

  Öncelikli planımız 2022 yılı içerisinde iki adet 12 MWe toplam 24 MWe kapasitesinde santral sipariş etmektir.

 • Hedefimiz

  Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 MWe kapasitesine ulaşmaktır. Daha uzun vadede hedefimiz bütün sahalarımızda entegre bir şekilde jeotermal enerji yatırımları yaparak elektrikte 400 MWe kapasiteye ulaşmaktır. • Arge Çalışmalarımız

  Elektrik üretimi dışında jeotermal enerjiden entegre bir şekilde yararlanmak üzere yatırım planlarımız vardır. Bunlar modern jeotermal seracılık, meyve-sebze kurutma tesisi, lityum üretimi, jeotermal enerji ile hidrojen üretimi gibi yatırımlarla ilgili ARGE departmanımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Lityum üretimi üzerine pilot bir proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu konuda ARGE çalışmalarımız sürmekte olup, önümüzdeki yıllarda ticari bir yatırım hedefimiz bulunmaktadır.

Neden Jeotermal Enerji ?

  Jeotermal Enerji; yerkabuğunun derinliklerinde bulunan bir magma odağı tarafında ısıtılan, çevresindeki normal yer altı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş madde içeren sıcak su ve buharın taşıdığı ısı enerjisi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle jeotermal enerji; dışa bağımlı olmayan, yerli, yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu ve yeşil bir enerji türüdür. Jeotermal enerjinin, yeraltından üretilen diğer kaynaklardan farklı olarak en önemsenmesi gereken özelliklerinden birisi de dinamik bir yapıya sahip olmasıdır.

  Dünya nüfusu sürekli artmakta ve teknoloji ile sanayi hızla gelişmektedir. Bu duruma bağlı olarak enerjiye duyulan ihtiyaç, elektrikli araçların da devreye girmesiyle her geçen gün artmaktadır. Öyleyse enerji ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi için enerji üretiminin ve enerji çeşitlerinin arttırılması gerekmektedir. En çok kullanılan enerji kaynakları fosil yakıt temalı kaynaklardır. Fosil yakıtlar temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları olmamasından dolayı çevrede tahribata neden olmaktadır. Ekolojik dengenin korunmasının giderek daha büyük önem arz ettiği günümüz dünyasında, çevreyi kirleten etmenlerin etkilerinin en aza indirilmesi, çevre bilincinin temel bir gereğidir. Bu nedenle doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arayışına girilmiştir. Bu enerji kaynakları jeotermal, güneş, rüzgâr, su ve biyokütle olarak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ülkemiz açısından en önemlisi jeotermal enerjidir. Dünya çapında da jeotermal enerji yıllık 140.000.000 exajoule potansiyeli ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek potansiyele sahip olan enerji kaynağıdır. Ülkemiz jeotermal kaynak bakımından dünyada dördüncü sırada olup, yüksek potansiyeli oluşturan alanların % 78'iç Batı Anadolu'da, % 9’u İç Anadolu'da, % 7 si Marmara Bölgesinde, % 5'i Doğu Anadolu'da ve % 1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal iklim koşullarına bağlı olmadan, yerel kaynaklardan enerji üretilmesini sağlar.

  Türkiye jeotermal kapasitesinin teorik olarak 60000 MWt ulaşabileceği öngörülmektedir. Amacımız kendi öz varlığımız olan yüksek kapasiteli jeotermal enerjiyi, yüksek verimlilikte kullanılabilmektir. Bu yüzden jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, çevre dostu ve güvenli bir enerji kaynağı olarak yararlanılması gereken bir cevherdir.


Jeotermal Enerjinin Başlıca Kullanım Alanları

 • Jeotermal akışkan önemli ölçüde elektrik enerjisi üretimi,
 • Şehir ve sera ısıtma / soğutma,
 • Tropikal bitki ve balık yetiştirilmesi,
 • Yüzme havuzu, termal turizm ve termal tedavi merkezleri,
 • Proses ısı temini, yiyeceklerin kurutulması ve sterilizasyonu, konservecilik,
 • Derilerin kurutulması ve işlenmesi,
 • Şeker, ilaç, pastörize süt fabrikaları,
 • Yüksek mineralli suların kozmetik sanayinde kullanımı,
 • Diatomitlerin kurutulması,
 • Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi,
Popup Resim